Facebook konkursų sąlygos

UAB “Akvasistema” organizuojamų Facebook konkursų sąlygos

 

1. Konkursų organizatorius yra UAB “Akvasistema”, kurios buveinė yra Juozapavičiaus pr. 23, Kaunas, LT- 45256. Susisiekti galima el.paštu: kaunas@akvasistema.lt arba telefonu:  +370 620 11348.

 

2. Dalyvavimas UAB “Akvasistema” organizuojamuose Facebook konkursuose yra laikomas sutikimu su žemiau išdėstytomis sąlygomis.

 

3. Dalyvauti konkursuose gali pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, įvykdę visas konkrečiame Facebook konkurse nurodytas sąlygas. Konkursuose negali dalyvauti UAB “Akvasistema” darbuotojai bei jų giminės.

 

4. Konkursų laimėtojas gali būti nustatomas vienu iš būdų: laimėtoją savo nuožiūra gali išrinkti UAB “Akvasistema” darbuotojai arba laimėtojas gali būti išrenkamas atsitiktine tvarka, naudojant kompiuterines programas. Konkretaus konkurso sąlygų apraše yra patikslinama kokiu būdu bus nustatomas laimėtojas.

 

5. Nustačius nesąžiningus konkurso dalyvio veiksmus, UAB “Akvasistema” turi teisę pašalinti tokį dalyvį iš konkurso. Nesąžiningais veiksmais yra laikomi (įskaitant, bet neapsiribojant): kelių paskyrų registracija iš vieno IP adreso, autorinių teisių pažeidimai, kt.

 

6. Konkurso dalyvis suteikia teisę UAB “Akvasistema” viešai paskelbti jo vardą ir pavardę, jeigu dalyvis tampa konkurso laimėtoju.

 

7. Konkursų laimėtojas yra skelbiamas to paties konkurso komentaruose.

 

8. Laimėtojas privalo susisiekti su UAB “Akvasistema” asmenine žinute per Facebook Messenger platformą per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai buvo paskelbtas laimėtojas. Kitu atveju prizas anuliuojamas.

 

9. Kad užtikrinti prizo persiuntimą / perdavimą laimėtojui UAB “Akvasistema” gali paprašyti laimėtojo Facebook Messenger žinutėje suteikti papildomos informacijos apie save kaip vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris, adresas. Šie duomenys yra naudojami UAB “Akvasistema” prizo perdavimo tikslais ir saugomi neribotą laiką Facebook Messenger susirašinėjimo archyve bei UAB “Akvasistema” duomenų bazėje. Laimėtojo asmens duomenis UAB “Akvasistema” taip pat perduoda kurjerių tarnybai, kuri rūpinasi prizo pristatymu laimėtojui. Konkurso laimėtojas turi teisę atsisakyti suteikti asmens duomenis, tačiau tokiu atveju UAB “Akvasistema” gali anuliuoti prizą.

 

10. Laimėtojas gali atsiimti prizą UAB “Akvasistema” viename iš įmonės parduotuvių, iš anksto suderinus atvykimo dieną ir laiką Facebook Messenger žinute. 

 

Parduotuvių adresai: 

  • Juozapavičiaus pr. 23, Kaunas;  
  • Krokuvos g. 2, Vilnius; 
  • Sportininkų g. 17, Klaipėda.

 

11, Konkurso dalyvis atsako už asmeninių duomenų tikslumą.

 

12. UAB “Akvasistema” turi teisę savo nuožiūra patikrinti dalyvių duomenų tikrumą ir pareikalauti dokumentų, patvirtinančių nurodytus duomenis. Tik laimėtojas gali atsiimti prizą. Prizo perleidimas kitam asmeniui taip pat negalimas.

 

13. Prizas į pinigus ar kitas prekes nekeičiamas.

 

14, UAB “Akvasistema” organizuojami Facebook konkursai nėra susiję su Facebook bendrove.

Rašyk
Skambink